Sted: Ålesund
Gjennomføring: 1984-2012
Areal: 47800 m2           
Byggherre: Amfi Bygg Moa AS

Amfi Moa Nord er bygget ut over en tredveårsperiode, og består av fem byggetrinn med ulike oppdragsgivere. Samtidig er det gjennomført en lang rekke mindre delprosjekter og ombygginger gjennom årenes løp.
Bygningsmassen er gjennomskåret av to glassgater som leder fra den vakre alleen på anleggets vestside til parkeringsanlegget på østsiden. Gatene gjør det enkelt å orientere seg i anlegget.
Glassgatenes forlengelse leder ut i parkeringsområdene, og binder dermed utomhusplanen sammen med bebyggelsen. Det siste byggetrinnet mot syd har bidratt til å gi området et mer bymessig preg. Det er anlagt en utvendig plassdannelse ved inngangspartiene, som knytter seg til gangåren fra Moa Syd til Svømmehallen.
Anleggets første byggetrinn hadde en klar strukturalistisk oppbygging, der de prefabrikkerte betongelementene definerte bygningens form. Utvendig er det benyttet rød teglstein som fyller ut skjelettkonstruksjonen. Konstruksjonsmodulen på 8,4×12 meter dannet grunnlaget for store åpne rom, og det ble benyttet dekker av DT-elementer med eksponerte endeflater mot glassgaten. Konstruksjonen er rendyrket og ærlig i uttrykket – ikke ulikt Veritas på Høvik av Lund & Slaatto som stod ferdig i 1976.
Materialpaletten som er benyttet i bygningens eksteriør med betong, glass og teglstein er videreført i en stor del av bebyggelsen på Moa. Dette er en av grunnene til at Moa i dag fremstår som et kjøpesenterområde med en betydelig høyere bygningsmessig standard i eksteriøret, enn kva som er vanlig i tilsvarende områder.

Top