Sted: Ålesund
Gjennomføring: 2017-2019
Areal: 40550 m2           
Byggherre: Amfi Bygg Moa AS
Moa er i ferd med å endre karakter fra et tradisjonelt norsk kjøpesenter «på landet» til en urban struktur. Vi ser også hvordan Amfi Moa Syd endrer seg til en flerfunksjonell bygning med kinosenter og en rekke utadvendte funksjoner. Dette vil gi mulighet for å skape økt aktivitet i de tilliggende byrommene.
Utbyggingen startet med Brofestebygget, som stod ferdig i 2015. Hensikten med Brofestebygget er i tillegg til å utvide Moa Øst å forkorte brolengden mot Amfi Moa Syd over Moavegen. Utbyggingen av Moa Syd startet på tampen av 2016, og anlegget vil bli tatt i bruk til julehandelen i 2018.
Moa Syd består av to etasjer under bakken med 360 parkeringsplasser. Over dette ligger to etasjer med forretninger og serveringssteder, og over dette igjen en etasje der kinosenteret med seks kinosaler er den viktigste funksjonen. Øverst ligger to kontoretasjer.​​​​​​​
Anlegget er organisert rundt et sentralrom som knytter sammen de tre nederste planene. Det er anlagt en markert hovedinngang mot Borgundvegen, som også leder opp til kinosenteret via en generøs trapp eksponert i det åpne rommet som åpner seg opp over tre etasjer.
Bygningen følger gateløpene i tråd med tanken om å utvikle Moa til et mer bymessig område. Det er av samme grunn lagt stor vekt på å åpne størst mulige deler av fasaden. Nybygget har fått et rolig og behersket formuttrykk. Hovedmaterialet mot gateløpene er flissatte fasader i kombinasjon med store glasspartier.
Gangbrua mot Moa Øst er et viktig element i anlegget, ettersom hele kjøpesenteret knyttes sammen. Brua kan i tillegg til kommersielle innslag by på et flott utsyn mot Sunnmørsalpene i syd.​​​​​​​
Top