Sted: Kristiansund
Gjennomføring: 2002-2005
Areal: 5000 m2           
Byggherre: Kristiansund Kommune
Prosjektet er et resultat av en arkitektkonkurranse avholdt i 2002. Vi legger et langstrakt bygningsvolum med to etasjer i forlengelsen av områdets karakteristiske sydvest-nordøstgående rygg. Denne fløyen forsterker områdets lokale topografi og danner et tydelig skille mellom kystlynghei og det kultiverte området på sletten innenfor. På utsiden skjæres bygningen nøyaktig etter terrenget og lar naturen bestemme. Parallelt med denne fløyen spenner vi opp en bro som knytter bygningen til terrenget i begge ender og gir skolen bakkekontakt på begge plan.
Dalsøkket der skolen skal ligge renses fullstendig for sitkagran og forvandles fra et verdiløst utilgjengelig søkk til en frodig grønn slette med innplantede naturlig hjemmehørende løvtreslag. Topografien gir derved inngangssonene og uteområdene god beskyttelse mot ytre værpåkjenninger, slik tradisjonen har vært i Kristiansund. Her legges de generelle undervisningsarealene i form av to tverrstilte paviljonger henvendt mot gangåren.
Besøkende føres naturlig mot hovedinngangen og ledes inn i allrommet av et sammenhengende amfi som går tvers gjennom bygningen. Den besøkende opplever på denne måten først den beskyttende og intime adkomstsiden, og møter deretter skolens hovedrom, som igjen står i kontakt med den storslagne utsikten mot Grip i horisonten.
Undervisningsenhetene er lokalisert til to klart definerte volumer, som gjør at elevene klarere vil føle tilhørighet til sin del av bygningen. De tre desentraliserte inngangene sprer trafikken og gir mindre grunnlag for konflikter. Det er lagt vekt på å etablere direkte innganger til hver enkelt garderobe i undervisningsenhetene, for å redusere renholdsutgiftene.
Allrommet er anleggets storstue og er tilrettelagt for fleksibel bruk som forutsatt i programmet. Rommet har fast amfi som formidler nivåforskjellen mellom plan 1 og 2. Amfiet rommer 160 tilhørere i sin konsentrerte form, og fungerer som et “fuglefjell” der en kan slå seg ned på trespilebenkene med matpakke eller med en bok. Det store musikkrommet åpnes opp mot salen og fungerer da som scene.

Top