Sted: Sykkylven
Gjennomføring: 2015-
Areal: 5500 m2           
Byggherre: SAP Design AS
Prosjektet har sitt utspring fra Berli-eiendommen, rett sør for Aure sentrum i Sykkylven. Her ligger et hus i sveitserstil oppført på slutten av 1800-tallet, som i dag blir brukt til næring- og kulturvirksomhet. Prosjektet er to-delt – hvor en handler om videreutvikling og tilrettelegging for drift av Berli-eiendommen, og en gjelder utvikling av et boligprosjekt i tilknytning til denne.
For begge delprosjektene ligger det i bunn et ønske om å utforme bebyggelsen slik at Berli-huset fortsatt skal få fokus. Formgivingen tar utgangspunkt i de karakteristiske, store takflatene på Berli-huset og fjellformasjonene som omringer Aure. Alle volumene er brutt ned for å tilpasse seg områdets karakter og den øvrige bebyggelsen.
Boligbebyggelsen holder god avstand til Berli-huset og består av mindre volum bygget opp rundt tun; skjermet for støy, vær og vind. Vest og nord for området er det lagt opp til et område for uteopphold og lek, som går over i et friområde mot Berli-huset slik at dette får nødvendig luft og grønt rundt seg for at den historiske karakteren området har hatt blir ivaretatt.
Reguleringsplan for boligdelen er godkjent, og prosjektene er fortsatt under utvikling.
Top