Sted: Ålesund
Gjennomføring: 2004-2007
Areal: 4000 m2           
Byggherre: Brages Bilforretning
Etter ombyggingen, som har skjedd under full drift, har Brages Bilforretning doblet sin kapasitet, og lokalene som før var fragmenterte og uenhetlige, fikk et sjenerøst preg av høy kvalitet og funksjonalitet.
Vest for eksisterende anlegget ble det bygd en ny verkstedhall med 19 arbeidsplasser og 28 biloppstillingsplasser i underetasjen. Transparente gavlvegger skaper visuell kontakt både inn og ut. Pause- og møterom ble lagt på en mezzanin med utsikt mot veg og verksted. Et 32m langt felt i profilglass sørger for at den oversiktlig organiserte hallen med sitt klare, reduserte formspråk, avlesbare konstruksjon og gjennomførte detaljering får mye blendfritt dagslys.
Det gamle verkstedet og delelageret ble ombygd til bilutstilling, og et nytt delelager ble innpasset mellom verksted og kundemottak. Ved å samle alle kontorer på hovedplanen i tilknytning til salgsarealet, ble det frigjort et sammenhengende areal på 500m² i 2.etasjen, som leies ut til kontorbruk.
Top