Sted: Ålesund
Gjennomføring: 2018
Areal: 7178 m2           
Byggherre: OBOS Nordvest Utbygging AS
Prosjektet startet som et parallelloppdrag ufor å finne gode løsninger på en vanskelig tomt i Fremmerholen, Ålesund.
Tomten ligger mellom småboliger på den ene siden og en bilforretning på den andre, mens den i nord grenser til E39.
Vi fikk gjennomslag for vårt forslag, som i all hovedsak baserer seg på 4 frittstående blokker er plassert ut på tomten for å skape tydelige, gode uterom for opphold og adkomst, skjermet for trafikkstøy fra E39.
Bebyggelsen er rasjonell, med ryddige planløsninger, utført med omtanke for framtidige beboere. Slanke volumer og siktlinjer gjennom leilighetene gir godt med lys og luft. Høye vinduer og balkonger med utgang fra ulike rom bidrar også til at leilighetene oppleves rikholdige, men mange bruksmuligheter.
Bygningene er kledt med tre, og fasadene er brutt opp med et system av vinduer og stålplatekledning. I tillegg er balkongene gitt en form som bryter opp et ellers ortogonalt system, og utført i samme materiale som stålplatekledningen på fasaden. Her er også glasselementer som sikrer at man får godt med lys, og sikt ut, for de rommene som ligger bak balkongene.
Top