Sted:
Gjennomføring: 2002
Areal: 645 m2           
Byggherre: Hægstad Gård

Hægstad Gård er et kunst- og turistsenter på Hellesylt i Møre og Romsdal.
Bygget huser en fast utstilling av den lokale kunstneren Oddvin Parr, som i mange år har arbeidet med en serie store trefriser basert på Ibsens Peer Gynt.
Foruten utstillingsarealer inneholder bygget også restaurant og suvenirbutikk. Sistnevnte først og fremst med tanke på den store turiststrømmen som følger Golden Route via Trollstigen, Geiranger og Hellesylt. At bygget er realisert uten offentlig pengestøtte, må først og fremst tilskrives stor lokal entusiasme omkring Parr’s kunst kombinert med ønsket om å skape et attraktivt stoppested for denne strømmen av turistbusser som hver dag passerer gjennom Hellesylt hele sommeren.
Sentrum av Hellesylt preges av frittstående lave bygg i én og to etasjer som utrykksmessig varierer fra villaer i sveitserstil til nyere industribygg. I dette sammensatte bildet virket det naturlig å skape sitt eget “sted” både funksjonelt og formalt. Den innadvendte organiseringen er derfor et bevisst valg både som ramme for tilskuerens opplevelse av kunsten og som parallell til det tradisjonelle norske gårdstunet fra Peer Gynts verden. Denne tanken har ført frem til planen som et atriumhus bestående av to parallelle hovedbygg bundet sammen av to lavere mellombygg som alle åpner seg mot det sentrale uterommet. Herfra oppleves de majestetiske fjellene omkring, mens øvrig sentrumsbebyggelse og biltrafikk er fraværende.
Sammenhengen med det tradisjonelle norske gjenspeiler seg også i materialvalget, der grovhugget naturstein og eksponerte trekonstruksjoner i kombinasjon med glass utgjør hovedbestanddelene. Gulvene er av slipt betong med nedfelt parkett i restaurantdelen. Hovedfløyene med skråtak har spesialformat akustisk himling mellom sperrene av limtre.
Prosjektet er blant annet presentert i Byggekunst 2/2003
Top