Sted: Ålesund
Gjennomføring: 2008, 2014, 2018-
Areal: 700 m2           
Byggherre: Ålesundsregionens Havnevesen
Kaihuset er bygget i 1892, og knytter seg i byplanen opp mot trehusbebyggelsen i Molovegen. Bygningen er oppført som en enkel lagerbygning, og ble bygget samtidig med utbyggingen av kaianlegget på Skansekaia, som startet i 1890 da Skanseholmen ble sprengt ned.
Huset har gjennom historien vært tilpasset skiftende funksjoner for havnas behov, og er i dag delvis benyttet som kontorlokaler for Ålesundregionens Havnevesen, og delvis som utleiearealer for kontorformål. Østseksjonen ble rehabilitert i 2008, og vestseksjonen i 2014. I skrivende stund er det også planer om rehabilitering av midtseksjonen, og etablering av et spisested på gateplan.​​​​​​​
Bygningen er tilpasset til de opprinnelige tegningene. Innvendig er de bestående konstruksjonene intakte og en del av bygningens interiør. For å kunne gjøre prosjektet realiserbart, har det vært nødvendig å utnytte loftsetasjen gjennom innsetting av takvinduer for å skaffe dagslys til arbeidsplassene innenfor.
Top