Sted: Ålesund
Gjennomføring: 1999-2003
Areal: 5500 m2           
Byggherre: Ålesund Kunnskapspark Eiendom AS
Kunnskapsparkens hovedinngang er orientert mot forplassen i tilknytning til hovedbygget ved Campus Ålesund. Det er lagt vekt på å utvikle kantinen som uformell møteplass i bygningen. Kantinen er derfor plassert i umiddelbar nærhet av hovedinngangen, og er det første som møter en innenfor døra. Dette gir huset et vennlig og imøtekommende preg.
Kunnskapsparken er oppført i 3 etasjer og en underetasje. Underetasjen inneholder parkering som har adkomst fra Larsgårdsvegen, samt bifunksjoner og noe kontorareal i randsoner med dagslys.
Kontoretasjene er organisert rundt et samlende sentralrom. Dette grepet gir bygningen en åpenhet som stimulerer til kontakt på tvers av etasjene.
Fasadene er forblendet i lys teglstein, for å knytte anlegget sammen med bygningsmassen ved NTNU. Bygningens innvendige organisering med det store sentralrommet reflekteres gjennom den store glassfasaden mot syd.
Det har gjennom bygningens livsløp vært gjennomført en lang rekke innvendige ombygginger, som til fulle dokumenterer bygningens fleksibilitet for variert bruk. Bygningen er i dag eid av Statsbygg.
Top