Sted: Ålesund
Gjennomføring: 1998-2000
Areal: 1100 m2           
Byggherre: Statsbygg
Prosjektet er et resultat av en anbudskonkurranse i 1999. Bygningen ligger ved innfartsvegen til Ålesund i Kolvika 3 kilometer øst for bysentrum. Tomtas karakter er tosidig; med sjøkontakt og storslagen utsikt over Borgundfjorden mot Sunnmørsalpene i sør, og med innfartsvegen på baksida mot nord. Denne situasjonen gjør det riktig å orientere primærfunksjonene mot sør, med bifunksjonene organisert i en langstrakt, lukket bygningskropp mot nord. Hovedinngangen splitter bygningskroppen, og aksentueres ytterligere av heistårnet, som gir bygningen og Kystverket et symbolsk og gjenkjennelig element henvendt mot innfartsvegen. Samtidig gir konseptet god avskjerming mot trafikkstøyen, som forsterkes av refleksjon fra eksisterende forstøtningsmur nord for innfartsvegen.
Formuttrykket følger planens oppbygging, hvor volumet mot nord støpes på stedet og danner fundament for en lett trekonstruksjon mot sør. Den svakt buede takformen er med på å understreke den lette konstruksjonen. Fasadene mot sør utføres i kombinasjon av tre og glass. Mot nord benyttes tunge materialer med unntak av heistårn og vindfang som utføres i tre og glass for å gi inngangspartiet en varmere og mer transparent karakter, samt uttrykke tilhørighet til primærfunksjonene mot sør.
Planen er organisert gjennom en langsgående gangsone mellom bifunksjonene mot nord og primærfunksjonene i sør. Gangforbindelsen er delvis åpen over to etasjer, og utnyttes aktivt til avlastningsfunksjoner og trappeforbindelser. Samtidig tydeliggjøres bygningens volumoppbygging på denne måten også i interiøret.
Et overordnet mål for bygget har vært at materialenes naturlige karakter, uttrykk og farve skal være toneangivende. I interiøret gjelder dette ubehandlet betongvegg og klarbehandlet treverk i konstruksjoner, himlinger, vinduer, dører, trapper og innredninger. Utvendig vil tre i konstruksjoner og ytterkledning, skifer og sink være fremherskende materialer. For å understreke disse materialers dominans er benyttede farver på vegger, gulv og stålkonstruksjoner valgt innenfor sort-hvitt spekteret.
Prosjektet er blant annet presentert i Byggekunst 1/2001 og i The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture. Bygningen har fått Ålesund kommunes byggeskikkpris 2003 og Schistadprisen 2004.
Top