Sted: Ålesund
Gjennomføring: 2004-2005
Areal: 3000 m2           
Byggherre: Wennersberg Areal AS

Butikksenteret ved rundkjøringen på Lerstad har blitt et velkjent landemerke i Ålesund, som mange passerer hver dag.
For å tilføre bygningen en særegen identitet har utformingen av byggets femte fasade – takflaten – vært et viktig arkitektonisk tema. Den karakteristiske takutformingen samspiller formalt med den den kuperte åsryggen i nærheten, understreker bygningens langstrakte volum, og kulminerer i den store glassfasaden som eksponerer bygningens indre liv mot forbipasserende trafikk.
Langfasadene er formgitt med høye smale vindusfelt som spiller sammen med takets rytme. Bygningen har fasadekledning utført i ubehandlet lerk, som gjennom årenes løp har fått den tilsiktede grå fargen.
Takutformingen oppleves også gjennom bygningens interiør, som er åpent, lyst og luftig. Samtidig er alle konstruksjoner og bygningstekniske installasjoner synliggjort.
Anlegget har en enkel og rasjonell innvendig organisering med to selvstendige utleiearealer i hver sin etasje, uten intern kommunikasjon. Det er i tillegg bygget en mindre mesaninetasje over kassene, som utnytter den gode høyden i denne sonen, og gir bygningen et løft mot glassfasaden. Varemottaket er plassert i bakkant av bygningen med direkte forbindelse til salgsarealet.
Top