Sted: Hellesylt
Gjennomføring: 2009-2011
Areal: 350 m2           
Byggherre: Tryggestad Kraft AS
​​​​​​​
Kraftverket ligger i samlingspunktet mellom Nibbedalselva og Langedalselva, og har en årsproduksjon på 28 GWh basert på tre francisturbiner. Dette dekker strømforbruket til 1500 husstander.
Utbygging av småkraftverk representerer en ny næringsveg for bygdene. Vår oppdragsgiver ønsket derfor at Litlebø Kraftverk skulle ha et selvstendig arkitektonisk uttrykk, som skiller seg ut fra omgivelsenes bebyggelse.
Tomta er eksponert mot vegen, og vår oppdragsgiver fant det også av denne grunn riktig å ha ambisjoner for bygningen utover det rent funksjonelle. Bygningen vekker nysgjerrighet hos forbipasserende, og viser hvordan produksjon av forurensingsfri energi foregår. Anlegget har blitt en del av bygdas ansikt utad og bidrar til optimisme og fremtidstro.
Samtidig er utnyttelse av vannkraft en videreføring av bygdas næringsveger innenfor primærnæringene, som også innebærer å høste av naturens ressurser på en bærekraftig måte. Bygningens omgivelser består av tradisjonell arkitektur med bebyggelse av gjennomgående skikkelig og god kvalitet. For å uttrykke den nye bygningens samhørighet med omgivelsene er det derfor lagt vekt på å benytte stedstypiske materialer som er naturens egne: stein og treverk.
Kort oppsummert er tanken å bygge en utradisjonell bygningsform kledt i en tradisjonell drakt.
På denne måten tror vi at bygningen tilfører omgivelsene en ny dimensjon samtidig som de stedlige byggetradisjonene videreføres gjennom materialbruken

Top