Sted: Ålesund
Gjennomføring: 1983-1985
Areal: 8400 m2           
Byggherre: Ålesund kommune og Sunnmørsbanken
Bygningen inneholdt opprinnelig kontorlokaler og ekspedisjon for Sunnmørsbanken. Det var også Sunnmørsbanken som tok initiativet til at bygningen skulle inneholde badeanlegg og kinosenter. Driften av de sistnevnte funksjonene ble tatt over av Ålesund kommune da anlegget ble åpnet.
Kontorfløyen er orientert mot gangvegen i syd. Her ligger en separat hovedinngang for bankens opprinnelige funksjoner. Kulturdelens inngang er rettet mot parkeringsplassen i øst, og leder inn i et fellesrom som ligger mellom bankens arealer og kulturfunksjonene.
Fellesrommet gir adkomst både til de opprinnelige banklokalenes funksjoner og de tre kinosalene på motsatt side, i tillegg til det generøst utformede badeanlegget. Romfagverket er et sentralt formelement i bassengrommet. Rommet gir et lyst og vennlig inntrykk, og anlegget har hatt høye besøkstall helt siden åpningen. Bygningen er oppført i to etasjer over bakken, og har i tillegg en underetasje for parkering og tekniske rom.
Svømmehallen har et mer forfinet uttrykk enn Moa Varehus, som er røffere i formen. Bygningen er oppført rød tegl i kombinasjon med store glassflater, og de skrå takflatene er båndtekket med ubehandlet aluminium. Anlegget har en gjennomført høy materialstandard både utvendig og innvendig.
Top