Sted: Ålesund
Gjennomføring: 1993-1999
Areal: 15000 m2           
Byggherre: Statsbygg
Høgskolen i Ålesund har 1200 studenter, og tilbyr undervisning innenfor maritime fag, tradisjonelle ingeniørfag samt helsefag. Prosjektet er et resultat av en arkitektkonkurranse i 1993.
Et viktig formål med omstruktureringen av høgskolesektoren har vært å legge til rette for etablering av nye og sterkere fagmiljøer på tvers av gamle skillelinjer. Vi har derfor ønsket å skape et hus som bidrar til å gi bredest mulig kontaktflate mellom de mennesker som har sitt daglige virke her. Tanken om et stort samlende sentralrom har fulgt prosjektet fra starten av, og har vært prosjektets bærende idé.
Anlegget består av fire bygningskropper og et kvadratisk sentralrom over fire etasjer. Gallerier mot sentralrommet gir adkomst til hovedfunksjonene oppover i etasjene. Heiser og trapper er anlagt i tilknytning til broene som binder galleriene sammen. Konseptet gir korte og effektive ganglinjer mellom de ulike funksjonene, og gjør det enkelt å orientere seg i anlegget. Sentralrommet danner samtidig en opplevelsesrik, kontaktfremmende og inspirerende ramme rundt høgskolens indre liv. Hver bygningskropp har to rømningstrapper som danner vertikale holdepunkter for volumoppbyggingen.
Ytterveggene er forblendet med lys finsk tegl. Det er benyttet fugemørtel med tilnærmet samme farge som steinen. Større glassflater samt tilbaketrukne fasader er utført med pulverlakkerte aluminiumsprofiler og silketrykket glass i enkelte soner. Innvendig har vi tilsiktet en nøktern solid standard, med en lys blond nordisk farge- og materialholdning. I sentralrommet er standarden hevet noe. Her er hovedgolvet i terrazzo med innslag av finslipt ottaskifer, som også er benyttet i trappeløp. På gallerier og broer er det lagt eik helved parkett. Dekkene er underkledt med trespiler, mens hovedhimlingen er utført med utsparklede hullperforerte gipsplater. Indre veggsjikt mot galleriene er kledt med bjerkefinerte plater.
Prosjektet er blant annet presentert i Byggekunst 3/2000, 2-3/2001, Architectural Review May 2001. Presentert på utstillingen Norsk Samtidsarkitektur 1995-2000. Tildelt Schistadprisen for 2004.
Top