Slyngstad Aamlid Arkitekter er et tradisjonsrikt arkitektkontor med et sterkt fagmiljø, som har satt tydelige spor etter seg i vår region. Vi har gjennomført en lang rekke byggeprosjekter av høy faglig kvalitet, som har oppnådd stor faglig anerkjennelse.
Kontoret har vært drevet som frittstående arkitektkontor gjennom siden 1968. Ved femtiårsjubileet i 2018 ble det gitt ut en bok der vi summerer opp femti års virke. Boka kan leses her . Vi har i dag 8 ansatte sivilarkitekter og sekretær.
Kontoret har en omfattende erfaringsbakgrunn, og gode referanser i et bredt spekter av faget. Vi utfører byggprosjektering, arealplanlegging, interiørplanlegging, prosjekteringsledelse, prosjektledelse og byggeledelse.
_________________________________________________________________________________________________________
Kvalitetssikring
Vårt kvalitetssystem bygger på Arkitektbedriftenes system MAKS med bedriftsinterne tilpasninger. Systemet har vært i bruk siden 1996, og blir løpende evaluert for å kartlegge forbedringsmuligheter i systemet. Resultatet er at våre prosjekter ikke bare holder solid faglig standard, men også bærer preg av gjennomtenkte tekniske løsninger.  
_________________________________________________________________________________________________________​​​​​​​
Miljø og bærekraft
Miljøriktig prosjektering står i dag sentralt i utviklingen av våre prosjekter. Gjennom vårt arbeid definerer vi oppdragsgiverens miljøambisjoner ved oppstart av prosjekteringen. Samtidig blir de miljømessige aspektene kontinuerlig vurdert gjennom den lange rekken av delbeslutninger som prosjekterings- og byggeprosessen består av. Slik sikrer vi at oppdragsgiverens ambisjoner på miljøområdet blir oppfylt.
Slyngstad Aamlid Arkitekter er medlem av Grønn Byggallianse, som er en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget.
_________________________________________________________________________________________________________
Medlemskap og sertifiseringer
           - Norske Arkitekters Landsforbund
           - Arkitektbedriftene
           - Direktoratet for Byggkvalitet
           - Grønn Byggallianse
           - Miljøfyrtårn

_________________________________________________________________________________________________________
E-post: 
Telefon:
(+47) 70 15 77 70
​​​​​​​Adresse:
Kongens gate 24, 6002 Ålesund
Org. nr.:
971 218 908
Top