Sted: Sykkylven
Gjennomføring: 2001-2012
Areal: 6200 m2           
Byggherre: Byggteam AS
Prosjektet er et resultat av en invitert arkitektkonkurranse i 2001, og er gjennomført i tre utbyggingsetapper. Etter arkitektkonkurransen utarbeidet vi reguleringsplan for området før byggingen startet opp.
Tomta krever et oppløst formuttrykk for å danne en naturlig overgang mot de tilliggende boligområdene. Vi har derfor valgt å organisere bebyggelsen i tre hovedgrupper. Samtidig er leilighetene innbyrdes forskjøvet for å oppnå optimale sol- og utsiktsforhold.
I tilknytning til hver av gruppene er det anlagt en liten forplass henvendt mot adkomstvegen. All biltrafikk er samlet på bebyggelsens vestside, en etasje under nederste boligplan. Dette gir mulighet for å etablere solrike, bilfrie tun henvendt mot syd og øst. De aller fleste soverom er orientert mot tunet, mens kjøkken og stue henvendes mot utsikten.
Bebyggelsen er oppført i stedstøpte betongkonstruksjoner som er pusset utvendig. Den øverste etasjen har fått en svevende karakter som bidrar til å holde det oppløste formuttrykket sammen.
Top