Sted:
År: 2007
Areal: 3900 m2           
Konkurranse: Konkurranseutkast
Nybygget har fått en lukket ytre form som bearbeides skulpturelt, og åpner seg mot friluftsmuseets landskap gjennom forplassen. Den ytre lukketheten understrekes gjennom sylinderformen, som kranses av tre tak i ulik høyde i en lekende ringformasjon. Hvert av takene definerer bygningens tre hovedfunksjoner og deres ulike krav til romhøyde – utstilling, vestibyle og kafeteria. Den indre åpenheten understrekes av takenes innbyrdes forskyvninger og bruk av store glassflater. Bygningen åpner seg som en blomst mot friluftsmuseets landskap. Dette vil gi bygningen en sterk og lett gjenkjennelig form som kan bidra til å styrke Romsdalsmuseets identitet.
Vestibylen er åpen over to plan, og danner en luftig introduksjon til bygningen. Skiftende utstillinger grenser inn mot vestibylen, slik at utstillingene kan flyte inn i vestibyleområdet og invitere publikum til besøk. De faste utstillingene er organisert rundt en stor hall med høyde 6 meter, som har en smalere sone i bakkant med normal takhøyde. Ut mot forplassen er det lagt en oppholdssone med glass fra golv til tak avblendet fra utstillingene. På denne måten vil rommet få den fleksibilitet det skal ha, samtidig som utstillingsarkitekten kan ta bygningens muligheter i bruk slik at arkitekturen også kan bidra til å berike utstillingsopplevelsen.
Den omsluttende muren oppføres i sekkeskuret teglsten i en lys varm gråhvit farge. Dette vil holde formen sammen samtidig som veggen får en rustikk karakter. Takflatene båndtekkes med kobber. Glassflatene skal ha klart glass med størst mulig transparens, og glimmerlakkerte metallprofiler. Spalten mellom takflatene er utført i glass, bortsett fra i utstillingsarealene der veggen er kledt med en trespilekledning i oljet eik som sammen med takutstikket gir den letthet i uttrykket som etterstrebes.
Vinnerprosjektet i konkurransen ble utarbeidet av Reiulf Ramstad Arkitekter AS.

Top