Sted: Ålesund
Gjennomføring: 2006-2015
Areal: 3000 m2           
Byggherre: Einervingen AS og Christie & Opsahl AS
Da Skansegata ble bygget i 1975, ble bygningene mellom Skansegata og Kongens gate liggende igjen som en uregelmessig og uavsluttet kvartalsstruktur. Nybygget sluttfører og strammer opp fasaderekken mot Brosundet. Overgangen mellom gateløpet i Skansegata og Einarvikgata er avrundet for å opprettholde siktlinjene fra Einarvikgata mot Brosundet. Samtidig bidrar dette grepet til å holde det nye kvartalet sammen.
Kongens gate 13 er regulert som bevaringsområde, og gjennomgikk innvendig renovering samt fasadeendringer med tilhørende vindusutskiftinger i 1984. Vi har valgt å opprettholde en avstand mellom bygningene slik at sammenbyggingen kun skjer i underetasje og på et avgrenset område på plan 2.
Nybygget inneholder restaurant, tre kontoretasjer og to leilighetsetasjer. Videre er det bygget en parkeringsetasje under gateplan. Huset har fått et moderne arkitektonisk uttrykk med fasader i lys beige naturstein, der materialbruk og fargeholdning er tilpasset jugendbyen.
Top