Sted: Ulsteinvik
Gjennomføring: 2005-2019
Areal: 30000 m2           
Byggherre: Ulsteinvik Utvikling AS


I 2005 ble vi engasjert av Ulsteinvik Utvikling til å utarbeide skisseprosjekt for utvikling av en ny bydel i Ulsteinvik. Vi gjennomførte også reguleringsprosessen, som gikk unna i rekordfart og ble godkjent i Ulstein kommunestyre i 2006. Vedtaket ble påklaget av Kystverket, og det skulle gå 2 år før klagen var avvist og den endelige godkjenningen forelå fra Miljøverndepartementet.
Området er delt i tre byggetrinn. Første byggetrinn ble ferdigstilt i 2015, og andre byggetrinn er ferdigstilt i 2019.
Reguleringsplanen
Sjøgata dannet opprinnelig en bastant barriere mellom sjøen og sentrum. Reguleringsplanens grunnleggende idé er å gi Ulsteinvik tilbake kontakten med sjøen ved å anlegge en bilfri kaipromenade fra Saunes til Geileneset. På denne måten tilføres sentrum nye miljøkvaliteter, samtidig som Ulsteinvik får et nytt ansikt mot sjøsida.
Det har vært viktig å knytte utbyggingen sammen med den bestående planstrukturen i sentrum med tverrgående akser, for å unngå at byggeprosjektet oppleves som en løsrevet satellitt. Nærmest Geileneset tar den nye strukturen opp retningen i bakenforliggende bebyggelse, som var definert av Sverre Pedersens plan fra 1955. Vi etablerer også nye byrom sammen med bebyggelsen fra 70- og 80-tallet som er bygget ut på grunnlag av reguleringsplanene fra Fjellanger og Rolf Johansson. I tillegg til å knytte sentrum sammen på tvers av Sjøgata vil tverraksene gi lys og luft til bysentrum, og bidrar til å opprettholde den visuelle sjøkontakten fra den bakenforliggende bebyggelsen. 
Formspråk 
Bebyggelsen i første byggetrinn er oppført i 2 og 4 etasjer samt en tilbaketrukket toppetasje, og har et formspråk der volumene er brutt ned til mindre enheter. Det er lagt vekt på å gi bebyggelsen en menneskelig skala, som samtidig tilpasser seg dimensjonene i den bakenforliggende bebyggelsen.
Bygningene har pussede fasader med store glassflater og innslag av treverk. Det arkitektoniske uttrykket blir videreført i andre byggetrinn, men med nyanseforskjeller som medfører at det skapes variasjon og spenning.
Top