Sted: Ålesund
Gjennomføring: 1980-2009
Areal: 9100 m2           
Byggherre: Tafjord Kraft


Anlegget utgjør hovedkontoret til Tafjord Kraft i Ålesund, og består av tre byggetrinn fra 1980, 2001 og 2009. I tillegg ligger det en større trafostasjon på tomta, som kontoret tegnet i 1971. Bebyggelsen er orientert rundt et adkomsttun som sammen med tomtas topografi og beliggenhet gjør anlegget til et markant landemerke i lokalmiljøet. Det er gjennom utviklingen av anlegget lagt vekt på å gi bebyggelsen en enhetlig visuell profil.
Bygg 2 (1980) inneholder i all hovedsak generelle kontorfunksjoner. Bygningen inneholder også driftssentralen som overvåker kraftproduksjonen til Tafjord Kraft. Sentralen har døgnkontinuerlig bemanning.
Bygg 3 (2001) inneholder anleggets viktigste fellesfunksjoner. Kontorene er her samlet rundt et sentralrom. Dette gir en åpen og oversiktlig planløsning hvor sentralrommet knytter bedriftens ansatte sammen til et miljø. Tette funksjoner som toaletter, garderober og avlastningsfunksjoner er samlet i et massivt volum som danner fondveggen i sentralrommet. Fondveggen domineres av en utsmykning signert Kjell Torriset.
Bygg 4 (2009) inneholder kontorfunksjoner, samt et auditorium som knytter seg til anleggets fellesarealer. Det er anlagt parkeringskjeller under adkomstplassen samt deler av de to siste byggetrinnene.
Bebyggelsen er oppført med teglforblending kombinert med glass og treverk. Innvendig er det benyttet finslipt Otta Pillarguri, parkett, bjerkefinerte veggpartier og demonterbare gipshimlinger.
Top