Sted: Ålesund
Gjennomføring: 1996-1999
Areal: 17000 m2           
Byggherre: NKL/Byggtorget AS


Anlegget består av 6 bygårder med forretningsareal og 81 boligenheter i hjertet av Ålesund sentrum, henvendt mot jugendbyen og Brosundet. Prosjektet tilpasser seg jugendbyen gjennom bebyggelsens hovedformer og materialbruk, men utformingen har allikevel et selvstendig og moderne uttrykk.
Hovedadkomsten til forretningsdelen skjer via en plassdannelse mot Nedre Strandgate, og alle forretningene er orientert med adkomst fra et innvendig gateløp. Boligdelen er orientert mot et gårdsrom der det er etablert felles lekeplass og oppholdsareal. Alle boligene har adkomst både fra gateplan og parkeringskjeller.
Top