Sted: Ulsteinvik
Gjennomføring: 2004-2008
Areal: 6500 m2           
Byggherre: Ulstein Hotell KS
Bygningen er et resultat av en arkitektkonkurranse i 2004, og stod ferdig i 2007. Anlegget danner med sin sentrale plassering et nytt visuelt tyngdepunkt i Ulsteinvik sentrum. Prosjektet har et spennende sammensatt romprogram basert på stor grad av sambruk. Oppgaven har bestått i å forme anlegget på en slik måte at de funksjonelle kravene til sambruk oppfylles samtidig som de ulike funksjonene må kunne fungere uten å komme i konflikt med hverandre.
Anlegget har fått to klart markerte hovedinnganger. Inngangen til kulturdelen henvendes mot sentrum, mens hotellinngangen organiseres mot øst med egen avsetting og parkering. Den arkitektoniske utformingen er enkel og storlinjet. Med Ulstein kommunes sterke maritime tradisjoner og tilhørende verftsområder i strandsonen glir anleggets storlinjethet naturlig inn i sentrumsstrukturen. Samtidig gir bygningens enkelhet den nødvendige ro som skal til for å skape et nytt visuelt tyngdepunkt i sentrum. Bebyggelsen er orientert mot en intim lagune som gir rom for gjesteplasser og charterbåter. Dette grepet binder anleggets vestibyle sammen med sjøfronten til glede for det offentlige miljø, samtidig som anlegget får en særegen identitet og en helt spesiell atmosfære.
Resepsjonen er plassert i tilknytning til hovedinngangen, med forbindelse til hovedtrapp og to heiser. Det er anlagt en mindre oppholdssone ved resepsjonen, slik at gjestene kan være uforstyrret av aktiviteter i lobbyområdet. Anlegget har 93 rom. Restaurant og bar har fått en sentral plassering i anlegget, med hyggelig utsikt over havna og aktivitetene der.
Storsalens har 500 plasser, og kan deles i to separate saler. På denne måten øker fleksibiliteten, samtidig som behovet for ommøblering reduseres kraftig. Kinoen har 120 plasser, og benyttes også som konferanseamfi på dagtid. Rommet har dagslysinnfall gjennom taket som avblendes under kinofremvisninger, men som gir et vakkert lysinnfall når salen er i bruk til foredragssal.
Anleggets fasader er kledt i forpatinert kobber og beiset massiv eik. I 2012 ble romfløyen utvidet en etasje, i tråd med det opprinnelige konkurranse utkastet.
Top