Sted: Ulsteinvik
Gjennomføring: 2005-2009
Areal: 5000 m2           
Byggherre: Ulstein Kommune
Prosjektet er et resultat av en arkitektkonkurranse i 2005. Bebyggelsen i Ulsteinvik ligger samlet i en stor skålform i landskapet. Vi har benyttet dette som et tema i formgivningen av huset og omgivelsene: Allrommets amfi er en gjentagelse av den store landskapsformen. Det nye parkområdet som omfavner skolen danner også en skålformasjon, som i tilegg understrekes av eksisterende bebyggelse i bakkant.
Skolen ligger opp mot et gjennomgående gangstrøk som binder området sammen fra øst til vest. Alle inngangene henvender seg mot gangstrøket. Terrengfallet gjør det naturlig å planlegge bygningen over to etasjer slik at begge plan får bakkekontakt. Skolen er organisert rundt et allrom som binder sammen etasjene. Allrommet er skolens store fellesrom, og har fått en karakteristisk takform for å gi bygningen en tydelig identitet.
Elevbasene har kontakt med allrommet men orienterer seg samtidig rundt et atrium som definerer det enkelte trinnets fellesskap. Det er lagt et sammenhengende fellesareal orientert ut mot atriet med store glassflater, for å skape kontakt med uterommet. Fellesarealet er tenkt som et fleksibelt arbeidsområde. I hver enhet er det planlagt en åpen kjøkkenløsning som danner kontaktpunkt til allrommet.
Allrommet er skolens storstue og tilrettelagt for allsidig bruk. Amfiet er utformet som et fuglefjell med faste trinn der en kan slå seg ned for uformelle treff med eller uten matpakke. I tillegg er det lagt større terrasser som gir plass til spisebord. Rommet har flott utsikt gjennom store glassflater mot syd, og utgang til en avskjermet uteplass.
Musikkrommet er plassert som et frittstående volum og kan åpnes med foldevegg mot allrommet. Det er etablert forbindelse mot tilliggende grupperom som dermed kan fungere som avlastningsområde for scenen ved forestillinger.
Top