Sted: Ålesund
Gjennomføring: 2006-2011
Areal: 12100 m2           
Byggherre: Ulsmo Eiendom AS, Peab K. Nordang AS

Bebyggelsen er organisert med to bygninger i seks etasjer som danner rygg mot Sjømannsvegen i nord. I forkant av tomta ligger tre lavere enheter som hver er anlagt med to tverrstilte lameller og et sammenbindende kommunikasjonsledd imellom. Mellom bygningene er det anlagt et frodig uterom, som åpner seg mot syd og vest. Gjennom dette grepet utnytter vi tomtas fantastiske utsikt og gode solforhold til beste for flest mulig av leilighetene. Landskapsarkitektkontoret Gullik Gulliksen Vest AS har i samarbeid med arkitektkontoret stått for utformingen av utomhusanlegget.
Bebyggelsen står på et platå der de avgrensende murene med to bakenforliggende parkeringsetasjer er utført i stedstøpt betong med innslag av skifer. Bygningskroppene er utført i en kombinasjon av lyse pussede og mørke flissatte flater, der puss er hovedmaterialet.
Prosjektets kombinasjon av attraktiv beliggenhet, leiligheter av variert størrelse med gode bokvaliteter, og et høyverdig arkitektonisk uttrykk har vist seg å være vellykket. Dette har ført til at prosjektet har blitt et svært populært boligområde.
Kontoret ble i 2012 invitert av Ulsmo Eiendom til å delta i arkitektkonkurransen for nabotomta. Det var et skarpskodd felt med Arkitektkontoret BIG – Bjarke Ingels Group, Dark Arkitekter, Lund+Slaatto Arkitekter og Niels Torp Arkitekter som deltok. Sistnevnte ble utpekt som vinner i konkurransen, mens Slyngstad Aamlid Arkitekter fikk 2. premie.
Top